CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Care este diferența dintre valorile aspiraționale și cele trăite în mod real în organizația voastră? Dincolo de climatul actual, știți ce caracterizează cultura organizației voastre? Corespunde această cultură celei pe care v-ați dori-o pentru organizația voastră? Care este diferența? Ce pot face liderii pentru a reduce această diferență? Ce este nevoie să facă membrii echipei diferit? Programele de schimbare culturală Trend ghidează lideri și organizații în călătoria către o nouă cultură, constructivă.

TRAINING PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CULTURII ORGANIZAȚIEI TALE

Cursuri personalizate care facilitează descoperirea și exersarea comportamentelor cheie prin care se manifestă valorile companiei. Aceste programe construite special pentru
fiecare organizație client și folosesc mixul de metodologie specific Trend, combinând învățarea experiențială și analiza comportamentală.

Cursuri personalizate – de la valori la comportamente

Sunt cursuri personalizate care facilitează descoperirea și exersarea comportamentelor cheie prin care se manifestă valorile companiei.

Aceste programe construite special pentru fiecare organizație client și folosesc mixul de metodologie specific Trend, combinând învățarea experiențială și analiza comportamentală.

Lucru în echipă

Este un program care familiarizează participanții cu comportamentele constructive de lucru în echipă.

Programul de două zile pune în evidență modalități de colaborare orientate către atingerea obiectivelor comune simultan cu cele individuale, în condițiile păstrării unor relații pozitive între membrii echipei.

Colaborare interpersonală

Este un training menit să conducă la îmbunătățirea colaborării în echipă prin auto-cunoaștere, dar și prin cunoașterea și înțelegerea celorlalți.

Programul poate include instrumente de auto-descoperire – persolog® sau SDI® (Strengths Deployment Inventory).

Colaborare între departamente

Este un curs care facilitează descoperirea principalelor bariere în colaborarea inter-departamentală, dar și a modalităților de eliminare a acestor bariere.

Sunt scoase la lumină convingerile distructive și etichetele generate de lipsa de informație și înțelegere și sunt evidențiate efectele lor. Participanții descoperă cum pot gestiona situațiile normale, dar și pe cele dificile în viitor, astfel încât să fie evitate convingerile și etichete și să fie întărită colaborarea.

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL CULTURII DE ECHIPĂ

Serviciile noastre de consultanță în domeniul culturii de echipă pot răspunde la întrebări de tipul: Care este nivelul curent de sinergie al echipelor din organizația noastră? Cum putem recruta oameni aliniați valorilor noastre? Există o cultură constructivă la nivel de echipe și organizație în ansamblu? Trăiesc angajații în activitatea de zi cu zi valorile organizației?

Values to behaviors workshop

Valorile reprezintă pilonii culturii organizaționale și își pot îndeplini rolul numai atunci când sunt trăite cu adevărat de angajați. 

Acest lucru se întâmplă numai atunci când fiecare valoare este asociată unor așteptări comportamentale concrete. Workshop-urile de traducere a valorilor în comportamente propun definirea acestor așteptări de către lideri și angajați, astfel încât angajamentul față de comportamentele în cauză să fie asumat încă de la început.

Fiecare workshop este urmat de un raport care include rezultatele grupului și recomandările consultantului.

Alignment workshops

Workshop-urile de aliniere între departamente urmăresc obținerea unei perspective comune în ceea ce privește procesele în care sunt implicate mai multe echipe. 

Astfel, fiecare echipă și individ își asumă propriul rol în proces, cunoaște așteptările celorlalți privind contribuția sa și își poate face cunoscute propriile așteptări.

Fiecare workshop este urmat de un raport care include rezultatele grupului și recomandările consultantului.

360 feedback – values – trend portrait

Cultura unei organizații este definită de comportamentele uzuale ale membrilor săi. Pentru a vedea dacă aceste comportamente obișnuite ale angajaților se suprapun

sau nu cu cele dezirabile conform valorilor definite în cadrul organizației, recomandăm folosirea unei soluții de tip 360 grade feedback. Pornind de la valorile specifice unei organizații setăm platforma noastră– TREND Portrait astfel încât să fie adaptată la realitatea clientului nostru. Participanții pot avea astfel perspectiva colegilor, managerilor, echipelor din subordine și ale partenerilor externi cu care lucrează asupra comportamentelor lor actuale. Raportul individual generat de platformă cuprinde informații relevante despre punctele tari, ariile de dezvoltare, punctele tari neidentificate sau blind-spot-urile fiecărui participant.

Procese de schimbare culturală

Suntem alături de clienții noștri în procesele de schimbare culturală generate ca urmare a unei decizii strategice la nivel de leadership, a unor evenimente 

de tip fuziuni sau achiziții, etc. Pașii urmăriți de regulă sunt următorii: înțelegerea contextului, analiza culturii curente, dezvoltarea și implementarea strategiei de schimbare, monitorizare și reevaluare. În etapa referitoare la strategia de schimbare îi putem sprijini pe clienții noștri în definirea strategiei de schimbare, elaborarea unui plan de acțiuni, definirea sau adaptarea pe plan local a valorilor organizației, declinarea valorilor în comportamente concrete, workshop-uri de aliniere la diverse niveluri de management și operaționale, intervenții de câștigare a angajamentului în procesului de schimbare, modificări de procese și sisteme interne pentru alinierea la schimbare, etc.

Declinarea valorilor organizației în comportamente

Valorile reprezintă pilonii culturii organizaționale și își pot îndeplini rolul numai atunci când sunt trăite cu adevărat de angajați. 

Acest lucru se întâmplă numai atunci când fiecare valoare este asociată unor așteptări comportamentale concrete. Workshop-urile de traducere a valorilor în comportamente propun definirea acestor așteptări de către lideri și angajați, astfel încât angajamentul față de comportamentele în cauză să fie asumat încă de la început.

Fiecare workshop este urmat de un raport care include rezultatele grupului și recomandările consultantului.

Aliniere inter – echipe – workshops

Workshop-urile de aliniere între departamente urmăresc obținerea unei perspective comune în ceea ce privește procesele în care sunt implicate mai multe echipe. 

Astfel, fiecare echipă și individ își asumă propriul rol în proces, cunoaște așteptările celorlalți privind contribuția sa și își poate face cunoscute propriile așteptări.

Fiecare workshop este urmat de un raport care include rezultatele grupului și recomandările consultantului.

COACHING

Coaching-ul creează conștientizare de sine, ajută la stimularea schimbărilor transformaționale și oferă provocare și sprijin critic. Este unul dintre cele mai eficiente instrumente care duce la dezvoltarea leadershipului individual și al organizației la un nivel profund și durabil. De la coaching executiv personalizat la construirea unei culturi de coaching în întreaga organizație, echipa noastră vă poate ajuta să dezvoltați abilitățile necesare pentru a construi un mediu în care conversațiile sunt cu adevărat orientate către oameni și performanță.

PROGRAMELE DE DEZVOLTARE

Oferim clienților noștri programe de dezvoltare standard sau personalizate atât pentru vânzători cât și pentru managerii acestora. De-a lungul anilor am lucrat cu organizații din domenii variate, oferind programe pe următoarele subiecte:

 • Telesales
 • Vânzarea în magazin
 • Non-aggressive consultative selling
 • Negocierea comercială
 • Eficiența personală în vânzări
 • Vânzări complexe
 • Managementul conturilor cheie
 • Managementul echipelor de vânzări
 • Modelare comportamentală în vânzări

Am construit de-a lungul anilor academii interne de vânzări pentru organizații din domeniul financiar-bancar, companii din IT & C, retail etc. O categorie aparte a fost cea a proiectelor de construire de cursuri orientate către vânzarea unui produs specific al clientului sau traininguri care au vizat abordarea diferențiată a categoriilor de clienți specifice clientului. Aceste programe ancorate puternic în realitatea organizației client au fost livrate atât de trainerii noștri cât și de echipele interne ale clientului.

Contact

Comunicarea este baza pe care clădim toate programele noastre.
Deschide dialogul chiar acum!  ro_RO
  ro_RO