Management Practice

Ce fac managerii în fiecare zi (deleagă, organizează, dau și cer feedback, evaluează performanța, implementează schimbări, setează direcții) și mai ales cum o fac conduce la succesul lor mai mult decât cunoștințele pe care le au. Chiar și ei care nu sunt lideri înnăscuți pot fi manageri eficienți dacă se folosesc o serie de competențe de bază.
Cu peste 20 de ani de experiență în derularea centrelor de evaluare și dezvoltare a competențelor manageriale, TREND a generat o radiografie a competențelor necesare pentru performanță, cu puncte forte și nevoile lor de dezvoltare, precum și o soluție construită special pentru nevoile de business din țara noastră ( un curriculum de training construit în baza pattern-urilor comportamentale observate).

Management Process

În cadrul unui centru de evaluare, participanții sunt observați și evaluați de către o echipă de consultanți pentru a stabili nivelul curent al competențelor manageriale. ​
360 este o metodă de evaluare a competențelor bazată pe feedback-ul provenit din multiple surse. Este identificată și calificată percepția respondenților referitoare la activitățile zilnice ale celui evaluat.
Program de formare care ajută liderii să înțeleagă și să practice principiile STELL*R Leadership, prin care pot implementa și gestiona o cultură sănătoasă, în care obiceiurile oamenilor generează și susțin rezultatele dorite pentru organizație.
În cadrul unui centru de evaluare, participanții sunt observați și evaluați de către o echipă de consultanți pentru a stabili nivelul curent al competențelor manageriale. ​

360 este o metodă de evaluare a competențelor bazată pe feedback-ul provenit din multiple surse. Este identificată și calificată percepția respondenților referitoare la activitățile zilnice ale celui evaluat.

Crearea unui standard comportamental în organizație de interacțiune cu clientul printr-un workshop de definire a matricei comportamentale.
Program de pregătire pe termen mai lung de șase luni, modular, cu interacțiuni cu alți participanți (din organizație și din afara ei), consultanță și metode de învățare experiențială cu scopul de a ajuta managerii să găsească răspunsuri la provocările de zi cu zi.

Intervenții de dezvoltare

centre pentru dezvoltare, evaluări și călătorii de învățare

Assesment Center/Development Center

Evaluare 360

The Management Journey

Certificare Centre Evaluare și Dezvoltare

Spre deosebire de programele de MBA, care ajută la dobândirea cunoștințelor de management, programele Trend dezvoltă competențele manageriale din perspectiva abilităților (deprinderea de a utiliza comportamentele-cheie necesare performanței) și atitudinilor (prin învățare experiențială) necesare performanței manageriale.
Competențele relevante pentru manageri sunt legate de comunicare, delegare, planificare și organizare, dezvoltarea echipei și feedback, managementul de performanță, managementul schimbării, managementul relațiilor cu clienții și eficiență personală.
Pentru suport în construirea unui parcurs managerial eficient, îți stăm la un click distanță.

Contact