TRAINING

Competențe generale, de bază, personale – există diferite moduri de a te referi la ceea ce în engleză numim soft skills.
Deși rareori oamenii o conștientizează, ele pot influența în mod decisiv performanța și relațiile interumane,  în ciuda abilităților tehnice.
Fie că este vorba despre comunicare, creativitate, gestionarea schimbării sau alte competențe soft, ne uităm la cum se manifestă
acestea în realitate și organizăm călătoria fiecărei persoane pentru a integra respectivele comportamente în practica sa curentă.

IMPROVE YOUR SKILLS

Comunicare asertivă

Trainingul de comunicare de două zile oferă participanților un model de interacțiune interpersonală în mediul profesional bazată pe asumare și autenticitate. Programul include învățare experiențială și chestionare de auto-descoperire.

Eficiență personală

Programul de două zile urmărește descoperirea și eliminarea acelor convingeri și obiceiuri individuale care limitează eficiența personală, urmărind în același timp păstrarea echilibrului între productivitate și capacitatea de a te bucura.

Gestionarea schimbării

Indivizii reacționează diferit la schimbare, în timp ce organizațiile au nevoie ca aceștia să se angajeze în proces rapid și să facă toate eforturile necesare pentru adaptare. Programul se adresează celor care trec prin schimbări și vizează gestionarea propriei reacții față de schimbare și găsirea de soluții pentru a obține performanță în noile circumstanțe.

Influencing Skills

Cum influențezi în mod constructiv un coleg, un membru al echipei pe care o conduci, un manager sau un decident la care nu poți ajunge direct? Cursul folosește învățarea experiențială și analiza comportamentală pentru a răspunde acestei întrebări, oferind instrumente și modele care pot fi folosite imediat după curs.

Orientare către rezultat

Ocupat fără a produce un rezultat? Prins în activități confortabile, dar ineficiente? Lipsit de sentimentul unei evoluții la finalul zilei/ săptămânii/ lunii/ anului? Pentru cei care răspund “Da” la cel puțin una dintre întrebări, cursul oferă soluții de concentrare a eforturilor individuale pentru a genera ceva cu sens, în primul rând pentru sine, și implicit pentru organizație.

Rezolvarea problemelor complexe

Schimbările frecvente din organizații, din piață sau din relațiile cu clienții, pun adesea oamenii în situația de a se întâlni cu probleme noi și complexe. Programul oferă instrumente de analiză și găsire de soluții care sprijină participanții în identificarea unor rezolvări eficace imediat și care să reducă probabilitatea reapariției problemei pe termen lung.

Mindfulness

Mindfulness-ul constă în conștientizarea experienței prezente cu acceptare. Practicantul de tehnici specifice obține o creștere a puterii de concentrare, reducerea stărilor de anxietate, creștere capacității de procesare a unor evenimente negative etc. Cursul este format din două module: unul de auto-descoperire în care participanții își identifică propriile tactici mai mult sau mai puțin constructive și unul de resurse în care cursanții descoperă tehnici de auto-analiză, de relaxare, de respirație etc. specifice.

InsideOut Journey

InsideOut Journey este un program de mindfulness de 10 săptămâni care propune participanților câte un workshop de trei ore pe săptămână, urmat de practică individuală. Programul pornește de la aspectele raționale legate de gânduri și convingeri, trecând apoi la aspectele legate de emoții și modul în care le simțim în corp.

Comunicare scrisă

Programul tratează în două zile de exerciții practice comunicarea pe e-mail și/ sau prin intermediul documentelor scrise, atât din perspectiva poziționării în comunicare și a conținutului, cât și în ceea ce privește aspectele legate de structurarea și formularea mesajului.

Feedback

Adesea evităm să dăm sau să primim feedback. Ni se pare inconfortabil, uneori chiar dureros și, de multe ori, feedbackul sfârșește prin a fi respins. Studiile recente au arătat că este o modalitate a creierului de a se apăra. Prin învățare experiențială și analiză comportamentală, programul de o zi facilitează descoperirea unor modele de acordare și de primire a feedbackului care permit gestionarea emoțiilor implicate și, în consecință, obținerea rezultatelor vizate.

Gestionarea presiunii și a obstacolelor

Schimbările frecvente, obiectivele provocatoare, gradul de încărcare sau relațiile în echipă pot genera presiune și/ sau ridica obstacole. Cursul facilitează descoperirea unor resorturi interne și resurse externe necesare unui angajat pentru a-și construi rezistența și a menține angajamentul chiar în condițiile unui mediu provocator.

Inovație

Ce face diferența între a avea idei de îmbunătățire și a produce inovații reale? Răspunsul este combinația dintre creativitate, disciplină și perseverență. Programul pune în evidență un proces însoțit de pași și tehnici specifice pentru a genera îmbunătățiri în activitățile curente sau inovații majore.

Presentation Skills

Cursul de două zile urmărește atât dezvoltarea abilităților de construire și livrare a prezentării, cât mai ales depășirea propriilor temeri sau limitări legate de susținerea de prezentări. Cursul este o succesiune de exerciții practice de livrare urmate de analiză și feedback.

Business Communicator

Business Communicator este un program dedicat persoanelor tehnice din organizații (financiar, IT, rețele etc.) care au nevoie să comunice eficient atât între ele cât și cu responsabilii de diferite decizii. Cele cinci module de o zi ale programului pornesc de la poziționarea în comunicare și acoperă construirea mesajului și livrarea lui. Fiecare modul este o succesiune de exerciții practice menite să faciliteze descoperirea și exersarea modelelor, instrumentelor și comportamentelor propuse.

Inteligență emoțională

Succesiunea de experiențe și discuții propusă în varianta de o zi a cursului este menită să conducă la conștientizarea și exprimarea propriilor emoții într-o manieră constructivă. Varianta de două zile, aduce în discuție zona de empatie și gestionare a emoțiilor celorlalți.

InsideOut Boot Camp

InsideOut Boot Camp

Taberele de mindfulness de 4 – 7 zile sunt evenimente în care participanții parcurg intensiv mai multe module de auto-descoperire și de acumulare de resurse (tehnici specifice de la auto-analize ghidate la respirație și meditație). Activitățile indoor sunt completate de activități outdoor. Munca de auto-descoperire, descoperire și practica au loc pe întreaga durată a taberei, atât în timpul sesiunilor cât și în momentele de socializare, cele de auto-gospodărire, pe durata meselor etc.

Creativitate

Majoritatea adulților sunt convinși că nu sunt creativi. Programul de o zi oferă tehnici creative și instrumente, vizând în egală măsură dezvoltarea abilităților și creșterea încrederii în sine. Versiunea de două zile a programului oferă și soluții pentru stimularea creativității în grup.

Gestionarea conflictelor / conversațiilor dificile

De multe ori cauzele conflictului nu sunt interesele incompatibile ale părților, ci comportamentele acestora. Programul pune în evidență modalități concrete de gestionare a comportamentelor în cele două etape ale unei conversații dificile: gestionarea emoțiilor și găsirea unei soluții mulțumitoare pentru ambele părți.

Growth Mindset

Dr. Carol Dweck au pus în evidență faptul că indivizii și organizațiile care reușesc să mențină succesul pe termen lung au o trăsătură comună care face diferența: mentalitatea de creștere. Workshopul de o zi facilitează descoperirea impactului și manifestărilor pe care le are mentalitatea de creștere și propune exersarea  comportamentelor specifice.

Luarea deciziei

“Suntem ființe emoționale care ocazional gândesc.” spunea Brene Brown. Pornind de la conștientizarea impactului emoțiilor în luarea deciziei, trecând prin raționalizare și modele de validare a deciziilor programul urmărește să ofere modele a căror utilizare conduce atât la îmbunătățirea calității deciziilor cât și la creșterea încrederii în sine în momentul deciziei.

Project Management

Programul de două zile este o succesiune de experiențe și exerciții practice menite să permită participanților descoperirea și exersarea principalelor instrumente și decizii din managementul proiectelor.

2020 Up-grade Academy

Am creat Academia 2020 UPGRADE ca pe o soluție de aliniere a capabilităților individuale la cerințele următoarei decade, vizând dezvoltarea competențelor identificate de World Economic Forum ca fiind critice în viitorul apropiat. Programul propune parcurgerea a șase module de o zi pe durata a 11 luni: Upgrade (Learning Agility), Simplify Complexity (Complex Problem Solving), Power-Up Analysis (Critical Thinking), Initiate Novelty (Creativity), Align Actions (Coordinating With Others) și Decode Others (Emotional Intelligence).

Reziliență emoțională

Dimensiunea rezilienței emoționale este definită de Richard Davidson ca fiind viteza de revenire după o situație cu încărcătură emoțională mare. Cursul de două zile oferă participanților modele și resurse pentru a gestiona pe moment situațiile dificile din punct de vedere emoțional, a procesa emoțiile constructiv după încheierea situației și a crește reziliența pe termen lung.

ro_RO
ro_RO