CONSULTANȚĂ

Serviciile noastre de consultanță în domeniul culturii de echipă pot răspunde la întrebări de tipul: Care este nivelul curent de sinergie
al echipelor din organizația noastră? În ce măsură echipa sprijină creșterea și performanțele membrilor săi atât individual cât și împreună?
Cum putem recruta oameni aliniați valorilor noastre? Există o cultură constructivă la nivel de echipe și organizație în ansamblu? Trăiesc angajații
în activitatea de zi cu zi valorile organizației? Sunt sprijinite comportamentele și valorile susținute de către leadership? Cum putem clădi
si susține o cultură constructivă care să susțină performanța?

IMPROVE YOUR TEAM CULTURE

Values to behaviors workshop

Valorile reprezintă pilonii culturii organizaționale și își pot îndeplini rolul numai atunci când sunt trăite cu adevărat de angajați. Acest lucru se întâmplă numai atunci când fiecare valoare este asociată unor așteptări comportamentale concrete. Workshop-urile de traducere a valorilor în comportamente propun definirea acestor așteptări de către lideri și angajați, astfel încât angajamentul față de comportamentele în cauză să fie asumat încă de la început.

Fiecare workshop este urmat de un raport care include rezultatele grupului și recomandările consultantului.

Procese de schimbare
culturală

Suntem alături de clienții noștri în procesele de schimbare culturală generate ca urmare a unei decizii strategice la nivel de leadership, a unor evenimente de tip fuziuni sau achiziții, etc. Pașii urmăriți de regulă sunt următorii: înțelegerea contextului, analiza culturii curente, dezvoltarea și implementarea strategiei de schimbare, monitorizare și reevaluare. În etapa referitoare la strategia de schimbare îi putem sprijini pe clienții noștri în definirea strategiei de schimbare, elaborarea unui plan de acțiuni, definirea sau adaptarea pe plan local a valorilor organizației, declinarea valorilor în comportamente concrete, workshop-uri de aliniere la diverse niveluri de management și operaționale, intervenții de câștigare a angajamentului în procesului de schimbare, modificări de procese și sisteme interne pentru alinierea la schimbare, etc.

Alignment workshops

Workshop-urile de aliniere între departamente urmăresc obținerea unei perspective comune în ceea ce privește procesele în care sunt implicate mai multe echipe. Astfel, fiecare echipă și individ își asumă propriul rol în proces, cunoaște așteptările celorlalți privind contribuția sa și își poate face cunoscute propriile așteptări.

Fiecare workshop este urmat de un raport care include rezultatele grupului și recomandările consultantului.

Declinarea valorilor
organizației în comportamente

Valorile reprezintă pilonii culturii organizaționale și își pot îndeplini rolul numai atunci când sunt trăite cu adevărat de angajați. Acest lucru se întâmplă numai atunci când fiecare valoare este asociată unor așteptări comportamentale concrete. Workshop-urile de traducere a valorilor în comportamente propun definirea acestor așteptări de către lideri și angajați, astfel încât angajamentul față de comportamentele în cauză să fie asumat încă de la început.

Fiecare workshop este urmat de un raport care include rezultatele grupului și recomandările consultantului.

360 feedback – values – trend portrait

Cultura unei organizații este definită de comportamentele uzuale ale membrilor săi. Pentru a vedea dacă aceste comportamente obișnuite ale angajaților se suprapun sau nu cu cele dezirabile conform valorilor definite în cadrul organizației, recomandăm folosirea unei soluții de tip 360 grade feedback. Pornind de la valorile specifice unei organizații setăm platforma noastră– TREND Portrait astfel încât să fie adaptată la realitatea clientului nostru. Participanții pot avea astfel perspectiva colegilor, managerilor, echipelor din subordine și ale partenerilor externi cu care lucrează asupra comportamentelor lor actuale. Raportul individual generat de platformă cuprinde informații relevante despre punctele tari, ariile de dezvoltare, punctele tari neidentificate sau blind-spot-urile fiecărui participant.

Aliniere inter – echipe  – workshops

Workshop-urile de aliniere între departamente urmăresc obținerea unei perspective comune în ceea ce privește procesele în care sunt implicate mai multe echipe. Astfel, fiecare echipă și individ își asumă propriul rol în proces, cunoaște așteptările celorlalți privind contribuția sa și își poate face cunoscute propriile așteptări.

Fiecare workshop este urmat de un raport care include rezultatele grupului și recomandările consultantului.

ro_RO
ro_RO